Wednesday, April 29, 2009

JENIS-JENIS RUMAH

Negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa yang hidup harmoni antara satu dengan yang lain. Semangat kejiranan yang kuat membuatkan hidup dalam masyarakat semakin kukuh dan tolong-menolong antara penduduk.

Rumah di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu Rumah Tradisional dan Rumah Moden yang terdiri daripada pelbagai ciri yang unik.

a) Rumah Tradisional

Rumah Melayu tradisional adalah salah satu warisan seni bina Malaysia yang sangat berharga. Direkabentuk dan dibina oleh orang kebanyakan, ianya menampilkan kemahiran dan kreativiti di dalam bidang seni bina, terutamanya di dalam pengunaan bahan binaan kayu. Ia memaparkan kebijaksanaan dalam penggunaan dan perluasan ruang mengikut keperluan semasa dan keadaan cuaca.

  • Rumah Melaka
  • Rumah Minangkabau
  • Rumah Panjang
  • Rumah Bagan
  • Rumah Rakit
  • Rumah Limas


Contoh rumah limas yang terdapat di negeri Johor.


Contoh rumah Minangkabauu di Negeri Sembilan

0 comments:


Blogger Templates by Isnaini Dot Com and Wedding Gowns. Powered by Blogger